Etica

Toate paginile sunt în lucru

Etica

aprilie 15, 2021 etica 0

Materiale preluate de pe site-ul Calitate, integritate, transparenţă


Etică și integritate în sistemul educațional pre-universitar

Pe scurt, despre etică și integritate în învățământul preuniversitar (Dr. Toni Gibea, membru Centrul de Cercetare în Etica Aplicată)

Cum analizăm o problemă etică? Cadre ale evaluării morale

Probleme etice în școli (Lect. univ. dr. Emilian Mihailov, membru Centrul de Cercetare în Etica Aplicată)

Etică și integritate academină

(volumul programului CNFI-FDI-2018-0165 „Calitate, integritate, transparență” (ISBN 978-606-16-1021-1)

Recomandarea CM / Rec (2019) 9 a Comitetului Miniștrilor

către statele membre privind promovarea unei culturi etice în profesia didactică

Descriptiv, normativ, analitic

(Austin Cline)

Centrul de Cercetare în Etică Aplicată