Antreprenoriat și Leadership

Acest curs este realizat de Veronica și Marian ACHIREI ca urmare a participării la cursul Teaching entrepreneurship and leadership at school (Predarea antreprenoriatului și leadership-ului în școală) din cadrul proiectului Erasmus+ Let`s Improve Our Creative Teaching (Let`s ICT!), desfășurat la Liceul “Vasile Conta” – Tîrgu Neamț.

Antreprenoriatul este un proces dinamic de viziune, schimbare și creație spre crearea noi idei și soluții creative. Educația joacă un rol major în dezvoltarea unei abilități de leadership și a unei mentalități antreprenoriale.

Obiective

  • înțelegerea principalelor elemente și principii legate de spiritul antreprenorial și educația de leadership;
  • dobândirea de metode concrete de lucru

De asemenea, cursul conține activități de învățare și jocuri didactice care pot fi integrate în predarea disciplinei Educație Antreprenorială, la orele de Dirigenție sau la orele de practică de specialitate.

Structura cursului:

Antreprenorul 1 h
Eu antreprenor? 2 h
Modelul Canvas 3 h
Planul de afaceri 4 h
Leadership 3 h
Studii de caz 3 h

Instructor